Земля й ґрунт

ru - de - by - en - ua - es - fr

Ґрунт - це тонкий, неміцний шар сипучого матеріалу, що покриває скельні породи на великій частині земної суши

В 2001 р. у світі проживало близько 6 мільярдів людей. Площа земної суши становить приблизно 149 млн. км2, т.с.на частку кожного з нас доводиться близько 2,5 га землі

Однак майже 70% суши не можуть використовуватися для землеробства. До них ставляться: шапки полярних льодів, мерзлий ґрунт, непридатні для цих цілей круті й скелясті гори, пустелі й території, покриті голими скелями або занадто тонким для оброблення шаром ґрунту. Дві третини, що залишилися 30% годяться тільки для випасу худоби. Таким чином, лише на 10% земній поверхні можна вирощувати сільськогосподарські культури

Отже, в 2001 р. на кожний з нас доводилося в середньому 0,25 га орних земель. Експерти ж уважають, що для виробництва нинішнього обсягу продуктів харчування в західних країнах необхідні 0,5-0,7 га на людину


Якість землі

Хоча можна вирощувати рослини методом гідропоніки - у воді - єдиним надійним способом одержання більших урожаїв є вирощування впочве.

До складу ґрунту входять три основні елементи: ґрунт, або уламки корінної породи, що підстилає, гумус ( залишки, що розклалися, рослин або тварин) і живі організми, включаючи землероющих тварин, таких як хробаки, а також бактерії й грибки, що розкладають органічні речовини. Ґрунт - цей пухкий утвір. Близько двох п'ятих обсягу більшості видів ґрунтів займають порожнечі, заповнювані повітрям або водою. Товщина їх коливається від декількох сантиметрів до декількох метрів, при цьому найбільш родючий верхній шар ґрунту має не більш 25 див у товщину. Крім того, у різних видах ґрунтів різний зміст води й живильних речовин, використовуваних рослинами

Деякі культури краще ростуть у певному ґрунті. Так, пшениця віддає перевагу родючому глинистому ґрунту, ячменю краще вирощувати в більш легкої, піщаної, а оптимальним варіантом для картоплі є потужний шар вапняного ґрунту з більшим змістом органіки. Є культури, що добре ростуть у різних ґрунтах, і фермери можуть змінювати ґрунтовий склад, додаючи вапно, хімічні й органічні добрива

Ухил поверхні землі впливає на її якість. Якщо вилучити первинний рослинний покрив у місцях із крутим ухилом, ґрунт там швидко вимивається разом з коріннями рослин, що втримували її на місці. Та й фермерам складніше використовувати сільськогосподарську техніку на схилах. Одним з основних факторів, що впливають на якість ґрунту, є клімат. Стихійні лиха - посуха, повінь, сильний вітер, мороз і град - можуть погубити врожай

Кращі землі - рівнини з товстим шаром родючого ґрунту в регіонах зі сприятливими кліматичними умовами. У густонаселених районах, де мало орних угідь, під посів повинні використовуватися й похилі ділянки землі. Для цього застосовують традиційний метод - на схилах роблять щаблі, або тераси. Терасування сповільнює ерозію ґрунту, але обходиться дуже дорого.

Для посівів приділяється земля вищої якості, тому що рослинництво приносить фермерам найвищі доходи. Чим гірше якість землі, тем вище ризик, пов'язаний з можливим неврожаєм або ерозією ґрунту. Там, де землеробство стає невигідним, земля повинна використовуватися або для випасу, або для лісонасаджень


Організація землекористування

З ростом населення планети збільшується й навантаження на землю в процесі одержання продуктів харчування

У густонаселених районах більші ділянки родючої землі зайняті зростаючими містами, промплощадками, автомобільними й залізницями, аеродромами. На їхній території перебувають більші площі деградованих і занедбаних земель

Якість орної землі залежить від її використання. На утвір ґрунтового шару йдуть тисячоріччя, а знищити його можна за кілька років при недостатньо дбайливім відношенні. Два головні фактори негативно позначаються на ґрунті: забруднення й ерозія


Забруднення ґрунту

Іноді застосування великої кількості добрив знижує здатність бактерій розкладати органічний матеріал ґрунту й робити необхідні рослинам живильні речовини. Пестициди шкідливі для всіх корисних організмів

Причиною забруднення ґрунтів можуть бути аварії, як це трапилося в 1986 р. у колишньому СРСР у результаті вибуху й пожежі на Чорнобильській АЕС, коли відбувся викид в атмосферу радіоактивних речовин, що потрапили потім у ґрунт. Вітер розніс радіацію по величезній території. Тварин, потерпілих від радіоактивного зараження, довелося знищитися

У деяких країнах промислові відходи звалюють прямо на ґрунт, і залишки отрутних металів гублять ґрунтові бактерії. Такий токсичний метал як алюміній є основним елементом глинистих мінералів. Звичайно він перебуває там у хімічно зв'язанім стані й безпечний для бактерій і рослин. Але кислотні дощі, що випадають у результаті забруднення дощової води продуктами вихлопів автомобілів, викидів заводів і електростанцій, вивільняють алюміній, що шкодить ґрунтовим мікроорганізмам і місцевим рослинам


Ерозія ґрунту

Це найбільш серйозна форма деградації ґрунту. Не слід плутати ґрунтову ерозію, викликану безгосподарним відношенням до землі, сестественной.

Природня ерозія ґрунту - це повільний безперервний процес, одночасно з яким формується новий ґрунтовий шар. Учені підрахували, що один квадратний метр землі зникає в результаті природньої ерозії за 30 тисяч літ

А нераціональне використання землі може настільки прискорити процес ерозії, що за кілька десятиліть величезні території залишаються без ґрунтового шару. Перші поселенці в Америці так нещадно експлуатували землю, що за 100 років погубили 20% орних земель

У деяких країнах, що розвивати (таких як Колумбія в Південній Америці, Лесото, Малаві й Свазіленд у південній частині Африки) ситуація ще гірше. Тут більш 75% придатних для обробки земель серйозно постраждали в результаті нераціонального використання


Як відбувається ерозія ґрунту

Ерозія ґрунту може бути викликана виснаженням землі або надмірним випасом худоби. Виснаження землі - результат вирощування на ній однієї й тієї ж культури протягом ряду років без поповнення змісту живильних речовин у ґрунті шляхом внесення добрив. Це приводить до зниження родючості ґрунту, а, отже, і обсягу врожаїв. Також погіршується связность ґрунту, що стає чутливої до ерозії. Вибивання пасовищ відбувається при випасі занадто великого поголів'я худоби на одній ділянці землі. Ці череди выедают і ґрасують траву й рослини швидше, чим вони ростуть, залишаючи за собою голу землю

Процес ерозії проходить у два етапи. Спочатку зв'язні грудки землі розпадаються на окремі частки, які потім змиваються водою або несуться вітром

У районах з рясними дощами краплі бомбардують поверхня ґрунту. Звичайно рослини ухвалюють в основному цей удар на себе, але там, де немає рослинності, дощ б'є по оголеній землі, піднімаючи частки ґрунту в повітря й відкидаючи їх на відстань до 1,5 м.

Крім того, сила удару дощових крапель ущільнює ґрунт, і він покривається твердою кіркою. Це утрудняє просочування дощової вологи в ґрунт, що й підстилає породу, у результаті більша кількість води тече по поверхні землі

Ця вода (називана вченими поверхневим стоком) підхоплює незв'язні частки ґрунту й несе їх у струмки й ріки. У результаті на дні рік часто осідає величезна кількість родючого ґрунту, що, до того ж, приводить до обміління русявів і повеням


Площинна ерозія

Цей вид ерозії має місце, коли дощ змиває тонкий шар поверхні ґрунту. На ранній стадії площинну ерозію важко виявити. Але пізніше фермери зауважують, що їх урожаї бідніють, земля втрачає родючість. Ще більше шкоди наносить яружна ерозія, характерна, головним чином, для місцевостей з ухилом, де поверхневі стоки збираються в струмки. Після сильних дощів ці струмки перетворюються в потоки, що прорізають глибокі канави (яри) вземле.

Яри, глибина яких може досягати від 20 до 50 м, часто утворюються там, де вода тече по невеликих поглибленнях (борознам, скотопрогонам, коліям).

У посушливі й переважно рівнинних районах головним винуватцем ерозії ґрунту є вітер. З пухкого, оголеного ґрунту утворюються вали й дюни. Перетворюючись у дрібний пил, земля переноситься вітром на більші відстані. Так, внаслідок надмірно інтенсивного землеробства значна частина ґрунту Великих рівнин (США) виявилася на дні Атлантичного океану


Клімат і ерозія

В 19709е й 19809е рр. голод лютував в Африці в районі сахели - зони посушливих степів, що тягнеться зі сходу на захід у північній частині континенту до півдня від Сахари - найбільшої пустелі у світі. В 19509е рр. дощів у цій місцевості випадало більше звичайного, і площа пасовищ збільшилася. Жителі розташованої південніше й густо населеної зони саван (тропічних степів) стали перебиратися в сахель. Худоба почала надмірно стравлювати пасовища, а люди вирубували дерева й чагарники на дрова

В 19709е й 19809е рр. мав місце ряд посух, і рослинність сахели вже не могла більше відновлюватися в потрібному обсязі. Міцні вітри здували й розсіювали голу землю, викликаючи сильну ерозію ґрунту. Худоба загинула, і люди голодували, тому що раніше посушливі степи перетворилися в пустелю в результаті процесу, називаного опустыниванием. Цього б, імовірно, не відбулося, якби напередодні посух не було надмірного випасу худоби


Плани на майбутнє

Трагедія в сахели вчасно нагадала нам про те, що в ґрунту є своя межа. Враховуючи ріст населення Землі, фермери повинні освоїти агротехнічні приймання, що дозволяють уникнути гірших наслідків ерозії ґрунту

Наукові дослідження також повинні допомогти краще використовувати добрива й інсектициди, у минулому, що шкодили ґрунту, а штучні супутники Землі можуть служити для спостереження за організацією землеробства у всьому світі

Rambler's Top100